Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim jest sądem powszechnym znajdującym się w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od dnia 1 stycznia 1986 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.12.1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /Dz.U. Nr 62, poz. 324/.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.XII.1998 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych , sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /Dz.U. z 1998 r. nr 166, poz. 1253/ Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim znajduje się w obszarze Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w apelacji wrocławskiej.

Sąd Rejonowy obejmuje swoim obszarem właściwości miasto Świeradów Zdrój oraz gminy : Gryfów Śląski, .Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk i Wleń.

Organizację i kompetencje jednostki regulują :

  • Ustawa z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych /Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm./,
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19.11.1987 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych /Dz.U.Nr 38, poz. 218 z późn.zm./,
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.02.1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej /Dz.Urz. Ministerstwa Sprawiedliwości Nr 2, poz. 6 z póżn.zm./.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna