Konta bankowe

Konta bankowe


Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim

Wpłaty do spraw będących we właściwości I Wydziału Cywilnego BANK NBP O/O Wrocław

- nr rachunku: 82 1010 0055 1213 0050 4400 0001

Wpłaty do spraw będących we właściwości II Wydziału Karnego BANK NBP O/O Wrocław

- nr rachunku: 55 1010 0055 1213 0050 4400 0002

Wpłaty do spraw będących we właściwości III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich BANK NBP O/O Wrocław

- nr rachunku: 28 1010 0055 1213 0050 4400 0003

Wpłaty do spraw będących we właściwości IV Wydziału Ksiąg Wieczystych BANK NBP O/O Wrocław

- nr rachunku: 98 1010 0055 1213 0050 4400 0004

Koszty sądowe, wpisy, grzywny i opłaty

- numer rachunku 12 1010 0055 1213 0050 4400 0000

Zaliczki na biegłego i tłumacza - BANK NBP O/O Wrocław

- nr rachunku: 41 1010 1674 0034 7613 9800 0000

Depozyty sądowe - Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział banku Warszawa 

- numer rachunku 75 1130 1017 0021 1001 8090 0004

Zajęcia komornicze

- numer rachunku 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054

 

UWAGA

Przy wpłatach należy zamieścić sygnaturę akt sprawy, a w przypadku nowego pozwu wskazać wydział sądu oraz stronę pozwaną.

Dodatkowe informacje:

Kod BIC (SWIFT) - NBPLPLPW (dotyczy wszystkich wymienionych kont)

Numer konta IBAN stanowią wskazane numery rachunków poprzedzone literami "PL"

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-02-13
Publikacja w dniu:
2019-02-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2019-01-18
Publikacja w dniu:
2019-01-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2018-03-23
Publikacja w dniu:
2018-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-23
Publikacja w dniu:
2017-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-03-13
Publikacja w dniu:
2017-03-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
admin
Dokument z dnia:
2017-02-22
Publikacja w dniu:
2017-02-22
Opis zmiany:
b/d