Godziny urzędowania

Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim

ul. Jaśkiewicza 12  (I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, Biuro Podawcze, Administracja)
oraz
Al. Wojska Polskiego 7 (III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych)

59-600 Lwówek Śląski

godziny urzędowania Sądu:
Godziny urzędowania Poniedziałek 07:15 do 18:00.
Od wtorku do piątku 07:15 do 15:15.

NIP 6161558236

WYDZIAŁ I CYWILNY
tel. +48 75 646 94 56
tel. +48 75 646 94 62
tel. +48 75 646 94 85
fax. +48 75 646 94 72
e-mail: cywilny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ II KARNY
tel. +48 75 646 94 59
tel. +48 75 646 94 54
tel. +48 75 646 94 68
fax. +48 75 646 94 82
e-mail: karny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 646 94 77
tel. +48 75 646 94 65
fax. +48 75 646 94 58
e-mail: rodzinny@lwowekslaski.sr.gov.pl

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
Al. Wojska Polskiego 7
59-600 Lwówek Śląski
Kierownik Wydziału
tel. +48 75 647 87 11
Biuro Podawcze Wydziału
tel. +48 75 648 06 26
e-mail: ksiegi_wieczyste@lwowekslaski.sr.gov.pl

BIURO PODAWCZE SĄDU
tel. 75 646 94 50

ADMINISTRACJA
e-mail: adm@lwowekslaski.sr.gov.pl

PREZES SĄDU REJONOWEGO we Lwówku Śląskim Jędrzej BARCZEWSKI przyjmuje interesantów we wtorki od godz. 11.00 do 13.00
PRZEWODNICZĄCY I Wydziału Cywilnego przyjmuje interesantów we środy - od godz. Od 11.00 – 13.00
PRZEWODNICZĄCY II Wydziału Karnego przyjmuje interesantów we środy - w godz. Od 11.00.- 13.00
PRZEWODNICZĄCY III Wydz. Rodzinnego i Nieletnich przyjmuje interesantów we środy w godz. Od 11.00 – 13.00
PRZEWODNICZĄCY IV Wydz. Ksiąg Wieczystych przyjmuje Interesantów we środy w godz. Od 11.00 – 12.30

KOMORNIK przy SĄDZIE REJONOWYM we LWÓWKU ŚLĄSKIM Małgorzata Powalska-Graba
Okręg J numer porządkowy I
tel. 75 64 77 799

TELEFONY KONTAKTOWE

WYDZIAŁ I CYWILNY
tel. +48 75 646 94 62
tel. +48 75 646 94 85
fax. +48 75 646 94 72

WYDZIAŁ II KARNY
tel. +48 75 646 94 59
tel. +48 75 646 94 54
fax. +48 75 646 94 82

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
tel. +48 75 646 94 77
tel. +48 75 646 94 65
fax. +48 75 646 94 58

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
tel. +48 75 647 87 11
tel. +48 75 648 06 24

BIURO PODAWCZE SĄDU
tel. 75 646 94 50

strona www: www.lwowekslaski.sr.gov.pl

redaktor BIP oraz strony internetowej:
Andżelika BURDUKIEWICZ

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania